Az előterjesztések letölthetők innen: Image

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8295. Taliándörögd, Kossuth u. 39.

Száma: 51-4 /2017.

M e g h i v ó


Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. május 15-én (hétfőn) 17 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Taliándörögd, Kossuth u. 39.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről

Napirend: 1./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének zárszámadásáról
Előadó: Mohos József polgármester

2./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati
rendelet tervezete a partneri egyeztetés szabályairól
Előadó: Mohos József polgármester

3./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati
rendelet tervezete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli
házasságkötés létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről
Előadó: Mohos József polgármester

4./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése
Előadó: Mohos József polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) 2016. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
b.)Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítése

Előadó: Mohos József polgármester

Taliándörögd , 2017. május 8.


Mohos József
polgármester