A mellékletek letölthetők innen: Image

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8295. Taliándörögd, Kossuth u. 39.
Száma: 51-10/2017.
M e g h i v ó


Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. szeptember 25-én (hétfő) 17 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Taliándörögd, Kossuth u. 39.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend: 1./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati
rendelete Taliándörögd község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Mohos József polgármester

2./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati
rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú
választópolgárok számáról

Előadó: Mohos József polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szőllősi Péter körzeti megbízott

4./ Polgárőr Egyesület beszámolója.
Előadó: Nyőgéri Lajos egyesület elnöke

5./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről

Előadó: dr.Tóth József háziorvos

6./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
csatlakozás
b.) Haszonkölcsön szerződés elfogadása
c.) Ingatlan vásárlására ajánlat
d.) Iskolai körzethatár véleményezése
e.) Malmok Völgye/Tematikus utak az Eger-patak mentén tervezési díja
Előadó: Mohos József polgármester

Taliándörögd, 2017. szeptember 14. Mohos József
polgármester