A melléklet letölthető innen: Image

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8295. Taliándörögd, Kossuth u. 39.
Száma: 51-12/2017.

M e g h i v ó


Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. december 4-én (hétfőn) 17 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Taliándörögd, Kossuth u. 39.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend: 1./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról
Előadó: Mohos József polgármester

2./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
munkájáról

Előadó: Takács Lászlóné jegyző

3./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól

Előadó: Mohos József polgármester

4./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi
Munkaterve

Előadó: Mohos József polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) TALIÁNDÖRÖGD „176” hrsz-ú (Taliándörögd Petőfi u. 4. sz. alatti) orvosi
rendelő felújítása kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez benyújtott
ajánlatok elbírálása
b.) TALIÁNDÖRÖGD „176” hrsz-ú (Taliándörögd Petőfi u. 4. sz. alatti) orvosi
rendelő felújítása tájékoztatás, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó
feladatok ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása

Előadó: Mohos József polgármester

Taliándörögd , 2017. november 28.

Mohos József
polgármester