A Településképi Arculati Kézikönyv letölthető innen: Image

:::: Taliándörögd Község
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
egyeztetéséről, véleményezéséről::::

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29./A §-nak, valamint Taliándörögd község Önkormányzat képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Taliándörögd Község Önkormányzata elkészíttette a Településképi Arculati Kézikönyvét.
A 2016. évi LXXIV. törvényben előírt, és 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben szabályozott tartalmú kézikönyv véleményezése a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló, 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a nyilvánosság biztosításával és széleskörű társadalmi bevonással történik, amelynek keretében a tervezetek ismertetése céljából lakossági fórum kerül megrendezésre.

__Időpontja: 2017. december 21. (csütörtök) 12,30 óra
Helyszíne: Polgármester Irodája Taliándörögd, Kossuth u.39. __

Településképi Arculati Kézikönyv megtekinthető ügyfélfogadási időben a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén Taliándörögd, Kossuth u.39., valamint a honlapon (www.taliandörögd .hu)
Az elkészült településképi kézikönyvvel kapcsolatban a lakosok a lakossági fórumon szóban és 2017. december 28-ig az alábbi elérhetőségeken tehetnek észrevételt:
• Email: mapatik ekkor hu.inter.net, t.dorogd ekkor vazsonykom.hu
• Postacím: 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. és Taliándörögd, Kossuth u.39.
Megjelenésükre számítunk!
Mohos József sk. polgármester