A melléklet letölthető innen: Image

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8295. Taliándörögd, Kossuth u. 39.

Száma: Td/8-10 /2018.

M e g h i v ó

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. augusztus 27-én (hétfőn) 17 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Taliándörögd, Kossuth u. 39.


Napirend: 1./Beszámoló a Taliándörögd-Halimba Sportegyesület tevékenységéről

Előadó: Szalai Péter egyesület elnöke

2./Beszámoló a könyvtár, klubkönyvtár 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Lázárné Palásti Etelka könyvtár, klubkönyvtár vezető

3./Vegyes, aktuális ügyek.
a.) 2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelése b.) Taliándörögd ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2019-2033.
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
c.) Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 2019-2033.
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
d.) Házi szennyvízbeemelő energia ellátása
e.) Hegyesd szennyvíztisztító telep membrán ultraszűrő csere költségeinek
megosztása és Önkormányzati vállalása 2018. és 2019. években
f.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás igénylése


Előadó: Mohos József polgármesterTaliándörögd, 2018. augusztus 21.


Mohos József
polgármester