A melléklet letölthető innen: Image

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8295. Taliándörögd, Kossuth u. 39.
Száma: Td/8-13/2018.

M e g h i v ó

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. október 4-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Taliándörögd, Kossuth u. 39.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről.

Napirend: 1./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.)önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Mohos József polgármester

2./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelet tervezete a helyi adókról
Előadó: Mohos József polgármester

3./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelet tervezete Taliándörögd község Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.(II.2) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Mohos József polgármester

4./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szöllősi Péter körzeti megbízott

5./Beszámoló a Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Előadó: Nyögéri Lajos egyesület elnöke

6./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: dr. Tóth József háziorvos

7./Vegyes, aktuális ügyek
a.) Iskolai körzethatár véleményezése


Taliándörögd , 2018. szeptember 26.

Mohos József
polgármester