A melléklet letölthető innen: Image

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8295. Taliándörögd, Kossuth u. 39.
Száma: Td/8-17/2018.

M e g h i v ó

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. december 5-én (szerdán) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Taliándörögd, Kossuth u. 39.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről.

Napirend: 1./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
munkájáról

Előadó: Takács Lászlóné jegyző

2./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól

Előadó: Mohos József polgármester

3./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi
Munkaterve

Előadó: Mohos József polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadás
b) Óvodavezetői pályázat kiírása

Előadó: Mohos József polgármesterTaliándörögd, 2018. november 26.

Mohos József
polgármester