A melléklet letölthető innen: Image
A melléklet letölthető innen: Image
A melléklet letölthető innen: Image

Taliándörögd község Önkormányzata Polgármesterétől
8295. Taliándörögd, Kossuth u.39.

Száma: Td/50-6/2019.

M e g h i v ó

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. május 20-án (hétfőn) 17 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Taliándörögd, Kossuth u.39.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend: 1./ Taliándörögd község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
zárszámadása

Előadó: Mohos József polgármester

2./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XI.20.)önkormányzati rendelet
módosítása

Előadó: Mohos József polgármester

3./Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése

Előadó: Mohos József polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Településkép védelméről szóló rendelettel kapcsolatos
törvényességi felhívásról tájékoztatás
b.) Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének elfogadása
c.)Adatvédelmi tisztviselő biztosítására szolgáltatási ajánlat

Előadó: Mohos József polgármester


Taliándörögd , 2019. május 14.


Mohos József
polgármester