Az előterjesztés letölthető innen: Image

Taliándörögd Község Önkormányzata Polgármesterétől
8295. Taliándörögd, Kossuth utca 39.
Száma: Td/50-13 /2019.
M e g h i v ó

Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 18-án (hétfőn ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Taliándörögd, Kossuth utca 39.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend: 1./Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet
tervezete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: Mohos József polgármester

2./Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet tervezete
a helyi adókról szóló 6/2018.(X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Mohos József polgármester

3./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

4./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Mohos József polgármester

5./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi
Munkaterve
Előadó: Mohos József polgármester

6./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) 2020. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása
b.)Turisztikai szakember foglalkoztatásának költsége
c.)Durmoló szálláshely igénybevételi díjának módosítása
d.) Orvosi rendelő eszközfejlesztése
e.)Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
f.)Kerekfenyves Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
g.)Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
jóváhagyása
Előadó: Mohos József polgármester

Taliándörögd, 2019. november 7. Mohos József
polgármester