Betöltés...
 

Óvoda

Az óvoda a megüresedett tanács épületében kapott helyet 1977 őszén. A falu vezetősége a szülők összefogásával alakította át. Ma az önkormányzat által fenntartott, egy épületben működő egycsoportos intézmény. Az óvoda épülete 186 m.

A csoportszobában játszanak, étkeznek, alszanak a gyerekek. Tornatermünk nincs. Az udvar 1590 m2 füves terület gyümölcsfákkal. Az udvari játékokat folyamatosan bővítjük lehetőségeinkhez mérten természetbarát játékokkal. A csoportszobában rendelkezünk az alapvető felszereltséggel, a gyermekek fejlesztéséhet szükséges eszközökkel.

A vegyes csoportba minden gyermeket fel tudunk venni, sőt az előző évtől már vidéki gyermekeink is vannak. 1999. őszétől nevelőmunkánkat Zilahy Józsefné-Stöckert Károlyné: „Óvodai nevelés játékkal, mesével” című programjára alapozzuk, melyet saját igényeinkhez igazítottunk. Legfontosabbnak tartjuk a gyermekek személyiségfejlesztésében a játékot, amely alapvető tevékenysége a 3-7 éves gyermeknek. Óvodásainkat az életre neveljük, azon belül pedig segítjük , hogy egy jól megélt, teljes és igazi kisgyermekkor után lépjék át az iskola küszöbét, és kezdjék el a tanulást.Az óvoda rendszeres programjai: Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Évzáró, Ballagás. Az óvodában pályázati pénzből biztosítjuk a logopédiai és fejlesztőpedagógiai ellátást. Ősszel a nagy- és középső csoportosokkal úszásoktatásra járunk Ajkára. Minden évben bérletet váltunk a Kabóca bábszínház előadásaira. A gyerekek kiváló rajzkézségét bizonyítja, hogy rendszeresen küldünk be pályázatokra műveket, amelyek a legtöbbször elismerésben is részesülnek. A Napló napilapban is többször közölték a munkáikat.

Az udvari játékokat szülői összefogással igyekszünk fejleszteni. Az óvodában két óvodapedagógus dolgozik: Mohos Béláné és Vargáné Horváth Krisztina. A munkánkat Varga Lajosné dajka segíti. A konyhai dolgozó személye pedig folyamatosan változik. Az óvoda ünnepélyek közül a farsang, anyák napja, évzáró, ballagás nyilvános, ahol a falu valamennyi lakóját szívesen látjuk. Minden év májusában közös kirándulást szervezünk a szülőkkel, gyermekekkel együtt a megye valamely településére.

Csakúgy, mint az országban, nálunk is tapasztalható a gyermeklétszám csökkenése, de eddig még mindig 20 fő feletti létszámú a gyermekcsoportunk. Szakmai pedagógiai fejlődésünk érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az önképzésre, továbbképzésre. Minden óvodapedagógus rendelkezik pedagógus szakvizsgával.
(Cached)