Betöltés...
 

Közös Önkormányzati Hivatal

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal


Elérhetőségi adatok - Ügyfélfogadás rendje


Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény (A továbbiakban Mötv.) 85. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123.
Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye: 8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1.
Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye: 8294. Kapolcs, Kossuth utca 62.
Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye 8308 Sáska, Rákóczi utca 4.
Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye 8295 Taliándörögd, Kossuth utca 39.
Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye 8293 Vigántpetend, Kossuth utca 32.

2012. november 15-én létrehozták a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalt.
A Hivatal neve: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.
Telefon: 06/87/435-055, 06/87/535-005,
Fax: 06/87/435-055
e-mail: mapatik ekkor hu.inter.net
Honlap: www.monostorapati.hu
Kirendeltsége: Taliándörögdi Kirendeltség
8295 Taliándörögd, Kossuth u.39.
Telefon: 06/87/437-039, 06/87/537-039
Fax: 06/87/437-039
e-mail: t.dorogd ekkor vazsonykom.hu
Honlap: www.taliandorogd.hu

Ügyfélfogadási helyszínek:
8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1. 87/435-038
8294 Kapolcs, Kossuth utca 62. 87/437-029
8308 Sáska, Rákóczi utca 4. 87/510-344
8293 Vigántpetend, Kossuth utca 32. 87/437-060


A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
A hivatal székhelyén Monostorapátiban (8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.)
Taliándörögdi Kirendeltségen (8295. Taliándörögd, Kossuth u.39.)
hétfő, kedd, csütörtök: 7,30 órától 12 óráig, 12,30 órától 16 óráig (ebédidő: 12 órától 12,20 óráig)
pénteken: 7,30 órától 13,30 óráig

Az ügyfélfogadási helyeken:
Hegyesd, Zrínyi u.1. péntek 9: 00 – 10: 00
Kapolcs, Kossuth u.62. hétfő: 8:00 – 10: 00
Vigántpetend, Kossuth u.32. hétfő: 10: 00-12:00
Sáska, Rákóczi u.4. csütörtök 14: 00 – 16: 00

A jegyző ügyfélfogadási ideje: hétfőtől – csütörtökig 9: 00 – 16: 00
péntek: 9:00- 13,30
helye: - a Hivatal székhelye, kivéve:
- Minden hónap első hétfő: a Taliándörögdi Kirendeltségen: 8:00-10:00
- Kapolcs ügyfélfogadási helyen: minden hónap első hét szerda: 8.00-10:00
- Vigántpetend ügyfélfogadási helyen: minden hónap első hét szerda: 10:00-12:00
- Sáska ügyfélfogadási helyen: minden hónap második páratlan kedd: 8:00-10:00
- Hegyesd minden hónap első kedd: 8:00-10:00

A Hivatal ügyintézőinek elérhetősége ügykörönként:

Jegyző: Takács Lászlóné
e-mail: mapatik ekkor hu.inter.net jegyzo ekkor monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/2 mell.

Jegyző helyettese: Török Andrea pénzügyi vezető főtanácsos
e-mail: mapatik ekkor hu.inter.net torok.andrea ekkor monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/6 mell.

Pénzügyi ügyintéző: Berta-Mórocz Brigitta pénzügyi főmunkatárs
e-mail:mapatik@hu.inter.net berta.morocz.brigi ekkor monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/8 mell.

Pénzügyi ügyintéző: Aradi József pénzügyi főmunkatárs
e-mail:mapatik@hu.inter.net aradi.jozsef ekkor monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/5 mell.

Pénzügyi ügyintéző: Horváthné Papp Katalin pénzügyi főmunkatárs
e-mail: t.dorogd ekkor vazsonykom.hu horvathne.papp.katalin ekkor monostorapati.hu
Telefon: 06/87/437-039, 06/87/537-039

Pénzügyi-adóügyi ügyintéző: Törökné Varga Tímea
e-mail: mapatik ekkor hu.inter.net timea.varga ekkor monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/3 mell.

Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző: Czverencz Csabáné igazgatási főelőadó
e-mail: mapatik ekkor hu.inter.net, czverencz.csabane ekkor monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/3 mell.

Kereskedelem, szálláshely ügyintéző: Domonkos Istvánné igazgatási ügyintéző
e-mail: mapatik ekkor hu.inter.net domonkos.istvanne ekkor monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/7 mell.

Anyakönyvi, hagyatéki ügyintéző: Szaller Zoltánné igazgatási főmunkatárs
e-mail: t.dorogd ekkor vazsonykom.hu szaller.zoltanne ekkor monostorapati.hu
Telefon: 06/87/437-039, 06/87/537-039

Igazgatási ügyintéző: Molnár Andrea igazgatási főmunkatárs
mapatik ekkor hu.inter.net; molnar.andrea ekkor monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/0 mell.

Anyakönyvi, mezőgazdasági, népességnyilvántartási ügyintő: Bőczi Brigitta előadó
email: mapatik ekkor hu.inter.net; boczi.brigitta ekkor monostorapati.hu
Telefon: 06/87/435-055/3 mell.

Szervezeti struktúra
a Hivatal létszáma 11 fő, melyből
- 1 fő: jegyző
- 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
- 1 fő: kereskedelmi, szálláshely ügyintéző
- 2 fő: adóügyi ügyintéző
- 1 fő anyakönyv ügyintéző
- 1 mezőgazdasági ügyintéző
- 3 fő: pénzügyi, gazdálkodási ügyintéző
- 1 fő titkársági, ügyviteli ügyintéző

Felügyeleti szerv
Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém Megyeház tér 1.
Telefon: 06/88/579-300
Fax: 06/88/579-349
E-mail: hivatal ekkor vemkh.gov.hu

Tevékenységek
A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
A Hivatal alaptevékenysége: Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Sáska, Taliándörögd, Vigántpetend települések vonatkozásában.

A költségvetési szerv fő tevékenysége 8411 Általános közigazgatás

A költségvetési szerv közfeladata és alaptevékenysége államháztartás szakfeladat rendje szerinti megjelölése:

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841126-1
Önkormányzati jogalkotás 841112-1
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841114-1
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115-1
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116-1
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 841117-1
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118-1
Területi ált. végrehajtó igazgatási tevékenység 841124-1
Adó, illeték kiszabása, beszedése 841133-1
Statisztikai tevékenység 841173-1
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907-9
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 821900-1

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841105
Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Hivatal alaptevékenységét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az alapító önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletei, igazgatási tevékenységeinek körét az ágazati jogszabályok, igazgatási tevékenységének eljárási szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.
Nincs olyan gazdálkodó szervezet, mely fölött a Hivatal tulajdonosi, alapítói jogokat gyakorolna.

A Hivatalhoz rendelt más költségvetési szervek:
- Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
- Kerekfenyves Óvoda

(Cached)