Hatályos helyi rendeletek

Jelenleg hatályos helyi rendeletek

Költségvetési rendelet 2021

Szociális rendelet 2020.

Költségvetési rendelet 2020

Közművelődési rendelet 2019.

Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata 2019.

Helyi adó rendelet egységes

Szociális tűzifa rendelet

Gyermekétkeztetési térítési díj rendelet

Helyi Építési Szabályzat

Helyi Építési Szabályzat módosításáról rendelet

Helyi Építési Szabályzat szabályozási terv belterület

Helyi Építési Szabályzat szabályozási terv külterület

Településképi rendelet

Településképi Arculati Kézikönyv 2017.

Nem közművel gyűjtött szennyvíz rendeletmódosítás

Első lakáshoz jutók támogatása rendelet

Reklám rendelet

Helyi népszavazás kezdeményezéséről rendelet

Hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló rendelet

A partneri egyeztetés szabályairól szóló rendelet

Hulladékgazdálkodás módosító rendelet

Egészségügyi alapellátási körzetek rendelet

Szociális tűzifa rendelet

Talajterhelési díj rendelet

Avarégetés rendelet

Szennyvíz rendelet

Vagyonrendelet

Államháztartáson kívüli forrás átadása-átvét rendelet

Bursa Szabályzat

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet

Közterületek elnevezésről szóló rendelet

Közterület használati rendelet

Lakások bérletéről szóló rendelet

Szennyvíz hálózatra való rákötés szabályozásáról szóló rendelet

Taliándörögd 0163 hrsz. egyedi védettségi rendelet

Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló rendelet

Taliándörögdért díj alapításáról szóló rendelet

Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól szóló rendelet

A helyi környezet védelméről szóló rendelet